30.3.09

Meedoen

Woon je in Deelgemeente Delfshaven of heb je beeldmateriaal dat deze wijken toont, en wil je dat jouw foto's, video of ander beeldmateriaal getoond wordt in de LAGE ERFBRUG BIOSCOOP? Neem dan contact met ons op via emailadres: bruggenslaan@gmail.com

De beelden die we willen laten zien zijn onder te verdelen in drie categorieen: Welkom, Cultuur en Inwoners.
Welkom: Beelden die het fysieke karakter van de buurt tonen. Bijvoorbeeld timelaps, tekeningen, animaties, video's en foto's van de straten, gebouwen, bruggen e.d.
Cultuur: Beelden van artiesten uit Delfshaven of artistiek werk met betrekking tot Delfshaven. Bijvoorbeeld schilderijen, literaire citaten, humor enz.

Inwoners: Dit laat de positieve aspecten van het dagelijks leven in de buurt met haar etnische diversiteit zien. Bijvoorbeeld tekeningen van schoolkinderen, portretten van de bewoners, inwoners in interactie.

Je hebt tijd om je beelden in te leveren tot vrijdag 25 September.

Voor foto's of stilstaande beelden de eisen zijn:
grootte 1280x1024
resolutie van 240 ppi
formaat JPEG, JPG of PDF
kleurmodus RGB
Elke diavoorstelling laatste 30 seconden, het is aan u hoeveel afbeeldingen u wilt tonen in deze tijd.
Vergeet niet dat de horizontale opnamen zou er beter uitzien (vanwege het scherm vorm) dan verticale vlak, maar beiden zijn aanvaardbaar.

Voor video de eisen zijn:
DV-PAL (720 x 576)
videoclips moet 30 seconden lang.

Kunstenaars zijn verantwoordelijk voor de inhoud en moeten kunnen tonen dat ze de rechten op het materiaal hebben.

Uiteraard staan wij ook open voor alle idee├źn en commentaar over dit project.

Alvast bedankt voor jullie medewerking: De Bruggenmakers

Participate

Do you live in Deelgemeente Delfshaven or do you have images showing these neighbourhoods, and do you want them to be shown at the LAGE ERFBRUG CINEMA? Contact us through our email address: bruggenslaan@gmail.com

The images we want to show can be categorised in Welcome, Culture and Inhabitants.
Welcome: Images that show the physical character of the neighbourhood. For example timelaps, drawings, animations, videos and pictures of the streets, buildings, bridges, etc.
Culture: Images of artists from Delfshaven or artistical work concerning Delfshaven. For example paintings, literary quotes, humour, etc.
Inhabitants: This shows the positive aspects of daily life in the neighbourhood with its etnical diversity. For example school children's drawings, portraits of the inhabitants and inhabitants interacting.

You can send your images till Friday 25th September.
For photographs or still images the requirements are:
size 1280x1024
resolution 240 ppi
format JPEG, JPG or PDF
color mode RGB
Each slideshow last 30 seconds, it is up to you how many images you want to show during this time.
Remember that
horizontal images would look better (because of the screen format) than vertical ones, but both are acceptable.

For video the requirements are:
DV PAL (720 x 576)
videoclips must be 30 seconds long.

Artists are responsible for the content of thier work and must have the rights to the material on display.


Of course we are open for any ideas or comments on this project.

Thanks in advance for your cooperation: De Bruggenmakers